งานวันวิชาการและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560


งานวันวิชาการและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนมัธญมวิทยาได้จัดขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคุณนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา มัธยมวิทยาประชาวิทย์ เป็นประฐานในการเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา และนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการ ในงานมีกิจกรรมของกลุ่มสาระ และทางโรงเรียนได้เชิญหน่วยงานราชการมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนมากมาย และยังมีการแจกขนม และกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมตรุษจีน และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย