20ม.ค.61นิทรรศการวันการศึกษาเอกชน 2560


ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมีนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา คณะครูกลุ่มสาระภาษาจีนและฝ่ายอนุบาล ให้การต้อนรับ