โครงการหนูน้อยนักธรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง


22 - 24 และ 29 มกราคม 2561 ทางฝ่ายอนุบาล โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้นำนักเรียนอนุบาล 1 - 3 ร่วมทำบุญและฟังพระธรรมเทศนา ที่วัดเชียงราย จุดม่งหมายของโครงการนี้ก็เพื่อให้เด็กอนุบาลได้มีประสบการณ์ตรงโดยได้สัมผัสกับของจริง ซึ่งจะทำให้เด็กมีความรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้