การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง


ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางฝ่ายอนุบาล โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง ในครั้งนี้ทางฝ่ายอนุบาล ได้จัดนักเรียนเข้าแข่งขัน 6 รายและได้รับรางวัลดังนี้ 1.) รายการ English for kids ระดับอนุบาล 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2.) รายการวาดภาพตามจินตนาการ ระดับอนุบาล 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3.) รายการเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับอนุบาล 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 4.) รายการการปั้นดินน้ำมัน ระดับอนุบาล 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5.) รายการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับอนุบาล 1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 6.)รายการแข่งขันฟุตซอล ระดับอนุบาล 3 ประเภท 7 คน ได้รับรางวัลรองชนะอันดับสอง