ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธยมวิทยา ณ วัดท่าคราวน้อย


คณะบุคลากร นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธยมวิทยา ในประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ยกช่อฟ้า ประเพณีเดือนห้าเป็ง วัดท่าคราวน้อย