แข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอสัมชัญ


โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันในงานวันวิชาการ ภายใต้งาน "60th years of high Quality Education in Lampang" ประจำปีการศึกษา 2560" และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาได้กวดรางวัลมาหลายหลายรางวัล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนัก