รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวิทยา


ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา จำนวน 20 ทุน