การแข่งขันทักษะวิชาการจีน ครั้งที่9 ปีการศึกษา2560


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน จัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันอังคารที่23 มกราคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในจังหวัดลำปางส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน รายการแข่งขันประกอบด้วย 1.คัดลายมือระดับประถมศึกษา 2.ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป 3.ร้องเพลงจีน 4.นาฏศิลป์จีน 5.ทำเกี๊ยวจีน โดยมีซุ้มกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้ร่วมสนุก ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและของรางวัลต่างๆมากมาย