กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2561


โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน และการร่วมกิจกรรมตามสายชั้นต่างๆ