กีฬาสี“ราชพฤกษ์เกมส์" และ กีฬาสี “ลูกรักปมว.”


กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยนักเรียนและคุณครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี ภายในโรงเรียน “ราชพฤกษ์เกมส์” ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และกีฬาสี “ลูกรักปมว.” นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ทั้งการเดินพาเหรด แฟนซี เชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และยังมีกิจกรรม การฝึกสุนัขตำรวจ ให้นักเรียนได้รับชม เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม