กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560


นางสาวณิชาภัทร ชิยานุพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (คลอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-ม.6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมละครสั้น