3 ก.ย.60 จิตอาสางานเปิดป้ายศาลาและพิธีทำบุญสุสานจีนพระบาท


3 ก.ย.60นักเรียนหญิง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธีทำบุญสุสานจีนพระบาท และเปิดป้ายศาลาอุทัย เหล่าธรรมทัศน์ ทำหน้าที่จิตอาสาต้อนรับแขกผู้ใหญ่ กลัดช่อดอกไม้ ถือพาน เสิร์ฟอาหารว่างและขนมบัวลอย ณ สุสานจีนพระบาท วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560