19 ส.ค.60 นร.ป.4-ป.6 ทดสอบวัดระดับภาษาจีนYCT


19 ส.ค.60 นักเรียนชั้นป.4-ป.6 จำนวน 46 คน เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) ณ ศูนย์สอบโรงเรียนประชาวิทย์