18 ส.ค.60 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน ด้วยPower Point


18 ส.ค.60 นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการเปิดบ้านครูจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ การเปิดพจนานุกรม เขียนตามคำบอก ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศจีน ท่องกลอนจีน การผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน ด้วยโปรแกรมPower Point