กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับเกียรติจากท่านผู้แกครองที่มาเป็นตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-3