มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่


มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 60 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมแข่งทักษะ เนื่องในวัน สุนทรภู่ โดยมี นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมมวิทยา เป็นประธานในการเปิดงาน มีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ เขียนตามคำบอก เรียงความ แต่งบทประพันธ์ สมุดเล่มเล็ก ทํานองเสนาะ คัดลายมือ