ถวายบังคม พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช


ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์-มัธยมวิทยานำโดย นายนิคม เชาว์กิติโสภณ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนประชาวิทย์ ตัวแทนคณะครู พร้อมพนักงาน ในนาม มูลนิธิฯ นำคณะเข้าถวายบังคม พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาประสาทในพระบรมหมาราชวัง เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรวมถวายความไว้อาลัย การเดินทางจาก จังหวัดลำปางในวันที่ 12-13 มิถุนายม 2560