รางวัลรองชนะเลิศการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินของเรา"


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางได้รับรางวัลรองชนะเลิศการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินของเรา" โดยได้รับรางวัลจาก ฯพณฯพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา