การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำตัวแทนนักเรียนกลุ่มการศึกษาเอกชน สพป.ลป.เขต ๑ ด.ช.ภัทรวิทย์ มะโนคำ และ ด.ญ.ฉัตรชฎา แปงฝั้น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประพันธ์บทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ในหัวข้อ "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ โรงเรียนเทพพิทักษ์ จังหวัดแพร่ โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๕ จากจำนวน ๒๘ โรงเรียนทั่วเขตภาคเหนือ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙