คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ว่าที่ ร.ต.วสุไชย ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ฝ่ายปกครอง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมกันถวายสังฆทานพระราชทานฯ ณ วัดดำรงธรรม จังหวัดลำปาง