กิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรมหลังเรียนปรับพื้นฐาน


กิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรมหลังเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนเล่นสนามหญ้าเทียมอย่างสนุกสนาน ในการเรียนเราก็เสริมทักษะทางด้านร่างกายให้นักเรียน