การแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิทยา


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยโรงพยาบาลลำปาง และกรรมการหัวหน้าฝ่ายโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโดยเป็นการเปิดใช้สนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิทยาอย่างเป็นทางการ