โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E. แห่งประเทศไทย


พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E. แห่งประเทศไทย นักเรียน ป.6 ร.ร.มัธยมวิทยาปีการศึกษา 2559