มอบทุนการศึกษา


มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมัธยมวิทยา ประชาวิทย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยคุณ กรณ์ โช่จินดามณี