ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง


กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนแข่งขัน กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง และได้รับรางวัลชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาค อีกหบายรายการ