ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดการติว GAT (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย พี่ขุนแผน..