โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 คุณครูโสพิศ ครูสังคมศึกษา ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถณ ศาลเยาวชน จังหวัดลำปาง