วันภาษาและวัฒนธรรมไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปางได้จัดงานวันภาษาและวัฒนธรรมไทยขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ความบันเทิงตลอดจนทัศนคติอันดีต่อการเรียนภาษาและวรรณกรรมไทย โดยได้รับเเกียรติจากท่ายผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา อาจารย์เหรียญชัย ตั้งสินธนาภาส เป็นประธานในพิธี