เด็กทำความดี


นางสาวกิตติลักษณ์ ศรีสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง ภายนอกโรงเรียน