หัวหน้าหมวดสาระสังคมฯ แสดงความยินดีกับครูดีเด่น


เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ครูธัญญารัตน์ เสียงหวาน ได้แสดงความยินดีกับครูนพคุณ และครูโรงเรียนมัธยมวิทยาอีกหลายท่าน ในงานมอบรางวัลครูดีเด่น ที่โรงเรียนพินิจวิทยา ปีการศึกษา 2558