กองพันนศท.มัธยมวิทยา แสดงความยินดี


กองพันนศท.มัธยมวิทยา แสดงความยินดีกับ ผกท.เอนก และผกท.พิมพ์ณดา ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น