สุขสันต์วันเด็ก


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 วันเด็กแห่ชาติ กลุ่มสาระสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สนุกด้วยการเล่นเก้าอี้ดนตรี นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก