แสดงความยินดีกับนักเรียนตอบปัญหาสังคม


แสดงความยินดีกับนายภควัควัตร มะโนคำ และนางสาวโยธิกา แสนทอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการการตอบปัญหาสังคมทั่วไป ในงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 28 มกราคม 2559