Category Title
พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่...

view

มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมัธยมวิทยา ประชาวิทย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยคุณ กรณ์ โช่จินดามณี

view

นักเรียนป.๑-ป.๓ ครับ โดยมัธวิทยา ป.๑ ต้องอ่านได้ ๑๐๐%
นักเรียนป.๑-ป.๓ ครับ โดยม...

view

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E. แห่งประเทศไทย
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านก...

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E. แห่งประเทศไทย นักเรียน ป.6 ร.ร.มัธยมวิทยาปีการศึกษา 2559

view

มอบเกียรติบัตรกลุ่มประธานนักเรียน
มอบเกียรติบัตรกลุ่มประธาน...

view

การแข่งขันทักษะปฐมวัยประจำปี 2559
การแข่งขันทักษะปฐมวัยประจ...

view

พิธี มอบใบประกาศนียบัตร
พิธี มอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวัน สูกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 นายนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์มัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประฐานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม 6 โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 210 คน แล...

view

การแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิทยา
การแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสน...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยโรงพยาบาลลำปาง และกรรมการหัวหน้าฝ่ายโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโดยเป็นการเปิดใช้สนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิ...

view

เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีกา...

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา และนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ในการเริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันแรกของโรงเรียนมัธยมวิทยา...

view

กิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรมหลังเรียนปรับพื้นฐาน
กิจกรรมการเรียนการสอนปรับ...

กิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรมหลังเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนเล่นสนามหญ้าเทียมอย่างสนุกสนาน ในการเรียนเราก็เสริมทักษะทางด้านร่างกายให้นักเรียน

view

ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียน
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษ...

view

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน

view

กิจกรรมเถ้าแก่น้อย
กิจกรรมเถ้าแก่น้อย

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดผู้ผลิตสินค้าสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ในการทำกิจกรรมแนะนำสิ้นค้าและความรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมย...

view

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำป...
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน...

ว่าที่ ร.ต.วสุไชย ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ฝ่ายปกครอง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และท่านผู...

view

กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี2560
กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี256...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้จัดกิจกรรมรับน้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพืิ่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องโรงเรียนมัธยมวิทยา ในกิจกรรมจัดกันอย่างอบอุ่น

view

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึก...

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน...

view

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 25620
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึ...

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดารโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนและยังมีการแสดงชุด เพลงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิ...

view

ถวายบังคม พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ถวายบังคม พระบรมศพ พระบาม...

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์-มัธยมวิทยานำโดย นายนิคม เชาว์กิติโสภณ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนประชาวิทย์ ตัวแทนคณะครู พร้อมพนักงาน ในนาม มูลนิธิฯ นำคณะเข้าถวายบังคม พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทร...

view

มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่
มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตา...

มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 60 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมแข่งทักษะ เนื่องในวัน สุนทรภู่ โดยมี นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมมวิทยา เป็นประธานในการเปิดงาน มีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ เขียนตามคำบอก เ...

view

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพต...

view

วันสถาปนาลูกเสือไทย
วันสถาปนาลูกเสือไทย

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

view

ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560
ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา...

view

ร่วมประชุมสภากาแฟ จัดโดย หน่วยงานศึกษาธิการ จ.ลำปาง
ร่วมประชุมสภากาแฟ จัดโดย ...

ร่วมประชุมสภากาแฟ จัดโดย หน่วยงานศึกษาธิการ จ.ลำปาง

view

พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรีย...

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึ...

view

พิธีถวายพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
พิธีถวายพรชัยมงคล สมเด็จพ...

view

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน The 10 th singburi Taekwondo Championship
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วย...

view

กิจกรรมวันแม่และพิธีทำบุญโดมใหม่
กิจกรรมวันแม่และพิธีทำบุญ...

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่และพิธีทำบุญโดมใหม่ กิจกรรมช่วงเช้า - คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกมะลิ - พิธีทำบุญโดมใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชา กล่าวอาราธนาศีล ...

view

กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก
กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อ...

view

การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน MTS CUP ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 ค...

view

กิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์
กิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์

view

อบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขาพภายในโรงเรียนมัธยมวิทยา
อบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขา...

view

กิจกรรม 100 ปีธงชาติไทย
กิจกรรม 100 ปีธงชาติไทย

วันนี้ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการอนุชา เสนาธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ...

view

พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด
พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบ...

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

view

การแข่งขันเทควันโด
การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดและยูยิตสู เชียงรายโอเพ่น ประจำปี 2560 ณ ดรงยิมแนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

view

ผลการสอบYCT ปีการศึกษา2560
ผลการสอบYCT ปีการศึกษา256...

นักเรียน ป.4-6 จำนวน 45 คน ร่วมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) สอบผ่าน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) ระดับ 1 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 200 คะแนน (คะแนนเต็ม 200คะแนน) 1.ด.ญ. ศุภณิดา ชื่นเมือง ป.4/1 2.ด.ญ. ธิปญาดา ทาต่าน ป.4/1 3.ด.ญ. ฐิดา...

view

พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด
พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบ...

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

view

กีฬาสี“ราชพฤกษ์เกมส์" และ กีฬาสี “ลูกรักปมว.”
กีฬาสี“ราชพฤกษ์เกมส์" และ...

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยนักเรียนและคุณครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี ภายในโรงเรียน “ราชพฤกษ์เกมส์” ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และกีฬาสี “ลูกรักปมว.” นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ปร...

view

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของน...

view

ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและยังมีกิจกรรมมากมายในการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

view

กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2560
กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน ...

กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2560 (ชุดที่3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนจัดกิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน (Chinese Camp) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนม.3 ที่สนใจสมัครเข้าร่วม...

view

การแข่งขันทักษะวิชาการจีน ครั้งที่9 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันทักษะวิชาการจีน...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน จัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันอังคารที่23 มกราคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในจังหวัดลำปางส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน รายการแข่งขันประกอบด้วย 1.คัดลายมือระดับประถมศ...

view

รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวิทยา
รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าโร...

ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา จำนวน 20 ทุน

view

กิจกรรม วันเด็กประจำปี 2561
กิจกรรม วันเด็กประจำปี 25...

view

กิจกรรม ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560
กิจกรรม ครูดีในดวงใจ ประจ...

view

กิจกรรมกรีฑา - กีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์
กิจกรรมกรีฑา - กีฬาสี รา...

view

กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเร...

view

เปิดกองลูกเสือระดับ ป.4 - ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดกองลูกเสือระดับ ป.4 -...

view

แข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอสัมชัญ
แข่งขันทักษะวิชาการ โรงเร...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันในงานวันวิชาการ ภายใต้งาน "60th years of high Quality Education in Lampang" ประจำปีการศึกษา 2560" และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาได้กวดรางวัลมาหลายหลายรางวัล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนัก

view

ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธยมวิทยา ณ วัดท่าคราวน้อย
ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธย...

คณะบุคลากร นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธยมวิทยา ในประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ยกช่อฟ้า ประเพณีเดือนห้าเป็ง วัดท่าคราวน้อย

view

งานวันวิชาการและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560
งานวันวิชาการและเฉลิมฉลอง...

งานวันวิชาการและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนมัธญมวิทยาได้จัดขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคุณนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา มัธยมวิทยาประชาวิทย์ เป็นประฐานในการ...

view

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อนุลาลปีที่ 3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนช...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดพิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนที่จบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายชัชวาล วิโรจน?ศศิธร เป็นประธานในงานมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียน

view

กิจกรรม 100 ปีครูดีศรีเอกชน
กิจกรรม 100 ปีครูดีศรีเอก...

view

กิจกรรม วันจบหลักสูตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม วันจบหลักสูตรนักเ...

view

กิจกรรม คืนลูกสู่อ้อมอก พ่อ - แม่
กิจกรรม คืนลูกสู่อ้อมอก พ...

view

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป...

view

กิจกรรม English Day Camp
กิจกรรม English Day Camp

view

กิจกรรม วันตรุษจีน
กิจกรรม วันตรุษจีน

view

มอบกระเช้าอวยพรตรุษจีน
มอบกระเช้าอวยพรตรุษจีน

view

สมาคมศิษย์เก่า มัธยมวิทยา ประชาวิทย์ มอบทุนให้นักเรียน
สมาคมศิษย์เก่า มัธยมวิทยา...

view

กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการจีน ครั้งที่9 ปีการศึกษา2560
กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิ...

view

อบรม
อบรม

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายา 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ ICT จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศน์ ...

view

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรีย...

เมื่อวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธญมวิทยา จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน สำหรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้น อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยกา...

view

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นอนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึ...

view

ทำบุญโรงเรียนและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561
ทำบุญโรงเรียนและไหว้ศาลพร...

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้มีการจัดงานทำบุญให้กับโรงเรียนมัธยมวิทยา ซึ่งนำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา นายอนุชาเสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยได้รับเกียรติจากกรรมการสถานศึกษา เข้าร่...

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลผลการเรียนข...

view

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางโรงเรียนมัธยมวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาแล...

view

กิจกรรม พิธีผูกบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม พิธีผูกบายศรีสู่ข...

view

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

“นิยมไทย ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก? คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาร่วมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และให้คำปฏิญาณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและได้แข่งขันการจัดทำจัดบอร์ดหน้าชั้นเรียน

view

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีการมอบเครื่อง...

view

ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด Northern Championship กำแพงเพชร ครั้งที่ 4
ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ...

ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด Northern Championship กำแพงเพชร ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้นำนักเรียนไปแข่งขันและได้รับรางวัลกลับมาดังนี้ 1. ด.ช.วรภัทร จันทร์ปัน ชั้นอนุบาล 2 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 2. ด.ช.ชัชวีย์ วิชัยขัทค...

view

เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8 (สิ่งประดิษฐ์ )
เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โ...

view

เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8 (วาดภาพ)
เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โ...

view

โครงการอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม
โครงการอบรมแกนนำนักเรียนโ...

โครงการอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนแกนนำจำนวนทั้งสิ้น 82 คนเข้าร่วมกิจกรรม

view

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ...

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานมณฑลพิธี โรงเรียนมัธยมวิทยาจังหวัดลำปาง

view

ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินของเราโครงการฉลองราช 8...
ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองช...

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งถ้วยเกียรติยศฯพณฯท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดแสดงน...

view

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนมัธยมวิทยา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเ...

โรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนาน ขบวนแห่ในปีนี้ มีสีสันสวยงาม นำโดยผู้ถือป้ายโรงเรียน ดรัมเมเยอร์ และวงดุริยางค์ ขบวนของ...

view

เดินทางไกลเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก
เดินทางไกลเพื่อรับเครื่อง...

view

ทำบุญครบรอบ 42 ปีวันก่อตั้ง มูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์ - มัธยมวิทยา
ทำบุญครบรอบ 42 ปีวันก่อตั...

view

ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน
ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน

view

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนมัธยมวิทยา
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนมัธย...

view

อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง
อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจ...

โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง แก่นักเรียนชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 2 ภาคเช้าพระมหานภดลเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตบรรยายธรรมะ ภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายจากท่านอธิษฐานวงศ์ใหญ่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยา...

view

กิจกรรม ดัชมิลล์ School tour ปี 10
กิจกรรม ดัชมิลล์ School ...

view

กิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp
กิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-...

กลุ่มสาระภาษาจีนจัดกิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่2 มี นร.ม.3 สมัครร่วมกิจกรรม 56 คน และนร.ศิลป์-จีน รวมทั้งหมด 164 คน โดยมีท่านผู้จัดการชัชวาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ รองฯเอนก มาร่วมให้กำลังใจ

view

สื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนระดับอนุบาล
สื่อนวัตกรรม การเรียนการส...

ระดับอนุบาล ยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดนำเสนอสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนระดับอนุบาล จัดแบ่งตามครูผู้สอน กำหนดสื่อตามระดับชั้น

view

กีฬาต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนมัธยมวิทยาประจำปีการศึกษา 2561
กีฬาต่อต้านยาเสพติด โรงเร...

เริ่มต้นแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนมัธยมวิทยาประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจในนักกีฬา อีกด้วยทั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาบสถานศึกษา มีการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให...

view

คอนเสิร์ตวันเยาวชนแห่งชาติโรงเรียนมัธยมวิทยา
คอนเสิร์ตวันเยาวชนแห่งชาต...

view

อบรมลูกเสือโรงเรียนคุณธรรม
อบรมลูกเสือโรงเรียนคุณธรร...

view

ค่ายลูกเสือคุณธรรม โรงเรียนมัธยมวิทยา
ค่ายลูกเสือคุณธรรม โรงเรี...

view

วันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมวิทยา
วันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรีย...

เซี้ยะ คอนเสิร์ต วันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมวิทยา โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

view

การเปิดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล 7 คน นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน ลำปาง
การเปิดการแข่งขัน กีฬา ฟุ...

การเปิดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล 7 คน นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน ลำปาง จัด ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนมัธยมวิทยา

view

กิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวิทยา
กิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพ...

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษามัธยม-ประชาวิทย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่...

view

การแข่งขันกีฬาเอกชนระดับปฐมมวัย
การแข่งขันกีฬาเอกชนระดับป...

ผ่ายอนุบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอสัมชัญ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับรางวัลกลับมาหลากหลายรายการ

view

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อ
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อ

นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเคราะธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี...

view

ราชพฤกษ์เกมส์
ราชพฤกษ์เกมส์

กีฬาสีโรงเรียนมัธยมวิทยาประจำปีการศึกษา2561

view

อบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
อบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพต...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางได้โครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 9 มกราคม 2562 และได้มีกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอีกมากมาย

view

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2...

โรงเรียนมัธยมวิทยาจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562 ได้มีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนและได้มีกิจกรรมและการแสดงของนักเรียนในแต่ระดับชั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย

view

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ มั...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา ระหว่างวันที่14 -18 มกราคม 2562 โรงเรียนมัธยมวิทยา โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ได้เป็นประธาน "กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกสวนป่าหรรษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และค่ายลูกเสือหนองกระทิง จังหวัดลำปาง  ...

view

teacher awards2019
teacher awards2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล teacher awards ประจำปี2561 โดยจากการโหวตของนักเรียนในแต่ละดับชั้น

view

ร่วมแข่งขัววันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ร่วมแข่งขัววันวิชาการโรงเ...

โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่สมแข่งขันงานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและได้รับรางวัลหลายตำแหน่งมา

view

วันตรุษจีนและวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา
วันตรุษจีนและวันวิชาการโร...

วันตรุษจีนและวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา  วันที่ 1 กุมภาพันธ์2562 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวันวิชาการประจำปีและได้มีกิจกรรมของทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดบูทของแต่และกลุ่มโดยการนำเอาสื่อการสอนของคณะครูมาแสดงและการแส...

view

รับทุนการศึกษาจากสมาศิษย์เก่าประชาวิทย์-มัธยมวิทยา
รับทุนการศึกษาจากสมาศิษย์...

รับทุนการศึกษาจากสมาศิษย์เก่าประชาวิทย์-มัธยมวิทยา สมาศิษย์เก่าประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาจำนวน 15 ทุนประจำประการศึกษา2561  ทุนละ 5,000 บาท โดยมีคุณสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นผู้มอบ...

view

ได้จัดกิจกรรมค่ายมัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2561
ได้จัดกิจกรรมค่ายมัธยมวิท...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายมัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562ณหอประชุมยกส่ายโรงเรียนมัธยมวิทยาโดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจ...

view

พิธีจบหลักสูตร ประจำประการศึกษา 2561
พิธีจบหลักสูตร ประจำประกา...

พิธีจบหลักสูตร ประจำประการศึกษา 2561  นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ได้มาเป็นประธานในการมอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนและได้เรียนเชิญผู้ปกครองในระดับชั...

view

กิจกรรม การศึกษาและป้องกันภัยยาเสพติด D.A.R.E.
กิจกรรม การศึกษาและป้องกั...

โรงเรียนมัธยมวิทยาและศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ลำปาง ที่จัดกิจกรรม การศึกษาและป้องกันภัยยาเสพติด D.A.R.E. ให้นักเรียนชั้น ป.6 ปีนี้เป็นปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนตระหนังถึงภัยของยาเสพติด และโทษของนาเสพติด

view

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำประการศึกษา 2561
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้...

  พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำประการศึกษา 2561   โดยมีท่านนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ได้มาเป็นประธานในการมอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน...

view

รดน้ำดำหัว ในเทศกาลปีใหม่ประจำปี2562
รดน้ำดำหัว ในเทศกาลปีใหม่...

รดน้ำดำหัว ในเทศกาลปีใหม่ประจำปี2562 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวประธานมูลนิธิ คณะผู้บริหาร และคระครูโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประชาวิทย์ ประจำทุกปีและในปีนี้คณะครูโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดริ้วขบวนอย่างสวยงาน

view

กิจกรรม การเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม การเรียนปรับพื้นฐ...

view

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เ...

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมจิตอาสาบริเวณภายในโรงเรียนและรอบโรงเรียน เพื่อ &nbs...

view

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่อ...

โรงเรียนมัธยมวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินินาถ ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู  นักเรียนและบุคลากรร่วมพิธี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

view

กิจกรรม วัยมันส์หน้าไม่มัน Clean & Clear
กิจกรรม วัยมันส์หน้าไม่มั...

กิจกรรม Clean & Clear มาจัดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ทาง Clean & Clear 

view

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี...

โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 โดยมีคระผู้บริหาร ทำพิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตนพร้อมด้วยนักเรียน นำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจว่า...

view

กิจกรรมโฟร์โมสต์ ออนทัว
กิจกรรมโฟร์โมสต์ ออนทัว

กิจกรรมโฟร์โมสต์ ออนทัวร์จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมรับแจกผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์.

view

ร่วมกิจกรรม ลำปางสร้างสรรค์ ปั่นสุข.
ร่วมกิจกรรม ลำปางสร้างสรร...

นศท. ปี 2-3 จำนวน 22 นาย ร่วมกิจกรรม ลำปางสร้างสรรค์ ปั่นสุข. ร่วมกับ ศูนย์ฝึก น.ศ.ท. มทบ.  32. ร่วมพัฒนาบริเวรสวนสาธารณะเขื่อนยาง.

view

เปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธญมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดกองลูกเสือโรงเรียนมัธ...

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่กำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรของวิชาลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ ได้ทำพิธีเปิดกองอย่างเป็นทางการ โดยมีนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวย...

view

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ...

view

อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาและพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 / 2562
อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวส...

เมื่อ วันที่ 24 ก.ค. 62 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดอบรมโครงการโรงเรียนสีขาวสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาและพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 / 2562 (ระดับชั้น ม.2 ทั้งหมด รวม 286 คน) โดยมี นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานพิธ...

view

จิตอาสา
จิตอาสา

หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดพิธีมอบส่ิงของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประกอบด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา โดย มี นา...

view

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เ...

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่

view

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดลำปาง)
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่ง...

งานลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมวิทยา นำลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 นาย เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1  (จังหวัดลำปาง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบรรพ์ ใส่แจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเร...

view

ตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยศาลจังหวัดศาลแขวงและศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปาง
ตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยศาลจ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยศาลจังหวัดศาลแขวงและศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปางและได้รับรางวัลชม

view

ละครภาษาไทย
ละครภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมละครภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับชม โดยมีพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้จัดแสดงและในละครยังผสมผสานและประยุกต์กับการแสดงละครสมัยใหม่เข้าไปอีกด้วย โดยทางกลุ่มสาระได้จัดการแสดงละครในทุก ๆ ปี อีกด...

view

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2...

โรงเรียนมัธยมยมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

view

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะในการแข่งขันกีฬาเทควันโด
แสดงความยินดีกับนักเรียนท...

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะในการแข่งขันกีฬาเทควันโดในรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ด.ช.ธีร์วัช ปรมูลสิน      - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น F น้ำหนักไม่เกิน 38-41 กก ในรายการแข่งขัน To be number one psc how...

view

งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง
งานมหกรรม TO BE NUMBER ON...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการจัดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง (To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020) ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การป...

view

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน  สนับสุนโดยกองทุนหลักประกนสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง และวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางมาให้ความรู้แก่นักเรียน

view

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน The 11 singburi Taekwondo Championship
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วย...

โรงเรียนมัธยทวิทยาได้ส่งนักเรียน แข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพีะกนิษฐาราชเจ้า กรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ 1.ด.ช.ธีร์วัช ประมูลสิน ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศ รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 36-39 ก.ก ประเภทต่อสู้...

view

โรงเรียนสีขาวสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาและพิษภัยยาเสพติดโรงเรียนมัธยมวิทยา
โรงเรียนสีขาวสร้างภูมิคุ้...

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโรงเรียนสีขาวสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาและพิษภัยยาเสพติดโรงเรียนมัธยมวิทยาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง...

view

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนอันควร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ...

view

กิจกรรมลานลูกทุ่งสร้างสรรค์ รวมพลังเยาวชนไทย
กิจกรรมลานลูกทุ่งสร้างสรร...

???? เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และกิจกรรมหรรษาลานวัดมัธยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนมัธยมวิทยาร่วมกันแสดงออกในทางสร้างสรรค์อย่างเต็...

view

ข้าร่วมกิจกรรมค่ายนิติศาสตร์และสังคมศึกษา
ข้าร่วมกิจกรรมค่ายนิติศาส...

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนิติศาสตร์และสังคมศึกษา ใน วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีคณะวิทยากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง บรรยายให้ค...

view

กิจกรรม open house
กิจกรรม open house

กิจกรรม open house ระดับนักเรียนอนุบาล มีการแสดงพื้นบ้านและมีลานกิจกรรม กาดมั่ว ครัวอนุบาล โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนนักเรียนได้รับทานฟรี ทั้งงาน และในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน

view

รางวัลองค์กรต้นแบบคุณธรรมประจำปี 2562
รางวัลองค์กรต้นแบบคุณธรรม...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม เข้ารับ รางวัลองค์กรต้นแบบคุณธรรมประจำปี 2562 โดยกระทรวงวัฒนธรรม จากท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศูนย์ราชกา...

view