Category Title
พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่...

view

มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมัธยมวิทยา ประชาวิทย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยคุณ กรณ์ โช่จินดามณี

view

นักเรียนป.๑-ป.๓ ครับ โดยมัธวิทยา ป.๑ ต้องอ่านได้ ๑๐๐%
นักเรียนป.๑-ป.๓ ครับ โดยม...

view

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E. แห่งประเทศไทย
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านก...

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E. แห่งประเทศไทย นักเรียน ป.6 ร.ร.มัธยมวิทยาปีการศึกษา 2559

view

มอบเกียรติบัตรกลุ่มประธานนักเรียน
มอบเกียรติบัตรกลุ่มประธาน...

view

การแข่งขันทักษะปฐมวัยประจำปี 2559
การแข่งขันทักษะปฐมวัยประจ...

view

พิธี มอบใบประกาศนียบัตร
พิธี มอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวัน สูกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 นายนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์มัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประฐานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม 6 โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 210 คน แล...

view

การแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิทยา
การแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสน...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยโรงพยาบาลลำปาง และกรรมการหัวหน้าฝ่ายโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโดยเป็นการเปิดใช้สนามหญ้าเทียมของโรงเรียนมัธยมวิ...

view

เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
เปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีกา...

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา และนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ในการเริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันแรกของโรงเรียนมัธยมวิทยา...

view

กิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรมหลังเรียนปรับพื้นฐาน
กิจกรรมการเรียนการสอนปรับ...

กิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและกิจกรรมหลังเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนเล่นสนามหญ้าเทียมอย่างสนุกสนาน ในการเรียนเราก็เสริมทักษะทางด้านร่างกายให้นักเรียน

view

ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียน
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษ...

view

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน
กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน

view

กิจกรรมเถ้าแก่น้อย
กิจกรรมเถ้าแก่น้อย

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดผู้ผลิตสินค้าสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ในการทำกิจกรรมแนะนำสิ้นค้าและความรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมย...

view

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำป...
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน...

ว่าที่ ร.ต.วสุไชย ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ฝ่ายปกครอง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และท่านผู...

view

กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี2560
กิจกรรม รับน้องใหม่ ปี256...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้จัดกิจกรรมรับน้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพืิ่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องโรงเรียนมัธยมวิทยา ในกิจกรรมจัดกันอย่างอบอุ่น

view

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึก...

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน...

view

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 25620
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึ...

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดารโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนและยังมีการแสดงชุด เพลงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิ...

view

ถวายบังคม พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ถวายบังคม พระบรมศพ พระบาม...

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษา ประชาวิทย์-มัธยมวิทยานำโดย นายนิคม เชาว์กิติโสภณ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนประชาวิทย์ ตัวแทนคณะครู พร้อมพนักงาน ในนาม มูลนิธิฯ นำคณะเข้าถวายบังคม พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทร...

view

มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่
มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตา...

มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 60 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมแข่งทักษะ เนื่องในวัน สุนทรภู่ โดยมี นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมมวิทยา เป็นประธานในการเปิดงาน มีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ เขียนตามคำบอก เ...

view

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพต...

view

วันสถาปนาลูกเสือไทย
วันสถาปนาลูกเสือไทย

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

view

ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560
ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา...

view

ร่วมประชุมสภากาแฟ จัดโดย หน่วยงานศึกษาธิการ จ.ลำปาง
ร่วมประชุมสภากาแฟ จัดโดย ...

ร่วมประชุมสภากาแฟ จัดโดย หน่วยงานศึกษาธิการ จ.ลำปาง

view

พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรีย...

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึ...

view

พิธีถวายพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
พิธีถวายพรชัยมงคล สมเด็จพ...

view

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน The 10 th singburi Taekwondo Championship
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วย...

view

กิจกรรมวันแม่และพิธีทำบุญโดมใหม่
กิจกรรมวันแม่และพิธีทำบุญ...

ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่และพิธีทำบุญโดมใหม่ กิจกรรมช่วงเช้า - คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกมะลิ - พิธีทำบุญโดมใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชา กล่าวอาราธนาศีล ...

view

กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก
กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อ...

view

การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน MTS CUP ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 ค...

view

กิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์
กิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์

view

อบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขาพภายในโรงเรียนมัธยมวิทยา
อบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขา...

view

กิจกรรม 100 ปีธงชาติไทย
กิจกรรม 100 ปีธงชาติไทย

วันนี้ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการอนุชา เสนาธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ...

view

พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด
พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบ...

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

view

การแข่งขันเทควันโด
การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดและยูยิตสู เชียงรายโอเพ่น ประจำปี 2560 ณ ดรงยิมแนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

view

ผลการสอบYCT ปีการศึกษา2560
ผลการสอบYCT ปีการศึกษา256...

นักเรียน ป.4-6 จำนวน 45 คน ร่วมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) สอบผ่าน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) ระดับ 1 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 200 คะแนน (คะแนนเต็ม 200คะแนน) 1.ด.ญ. ศุภณิดา ชื่นเมือง ป.4/1 2.ด.ญ. ธิปญาดา ทาต่าน ป.4/1 3.ด.ญ. ฐิดา...

view

พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด
พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบ...

view

การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองรับสมัค...

view

กีฬาสี“ราชพฤกษ์เกมส์" และ กีฬาสี “ลูกรักปมว.”
กีฬาสี“ราชพฤกษ์เกมส์" และ...

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยนักเรียนและคุณครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี ภายในโรงเรียน “ราชพฤกษ์เกมส์” ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และกีฬาสี “ลูกรักปมว.” นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ปร...

view

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน โดยมี นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของน...

view

ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและยังมีกิจกรรมมากมายในการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

view

กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2560
กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน ...

กิจกรรมเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2560 (ชุดที่3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนจัดกิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน (Chinese Camp) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนม.3 ที่สนใจสมัครเข้าร่วม...

view

การแข่งขันทักษะวิชาการจีน ครั้งที่9 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันทักษะวิชาการจีน...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน จัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันอังคารที่23 มกราคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในจังหวัดลำปางส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน รายการแข่งขันประกอบด้วย 1.คัดลายมือระดับประถมศ...

view

รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวิทยา
รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าโร...

ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา จำนวน 20 ทุน

view

กิจกรรม วันเด็กประจำปี 2561
กิจกรรม วันเด็กประจำปี 25...

view

กิจกรรม ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560
กิจกรรม ครูดีในดวงใจ ประจ...

view

กิจกรรมกรีฑา - กีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์
กิจกรรมกรีฑา - กีฬาสี รา...

view

กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเร...

view

เปิดกองลูกเสือระดับ ป.4 - ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดกองลูกเสือระดับ ป.4 -...

view

แข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอสัมชัญ
แข่งขันทักษะวิชาการ โรงเร...

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันในงานวันวิชาการ ภายใต้งาน "60th years of high Quality Education in Lampang" ประจำปีการศึกษา 2560" และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาได้กวดรางวัลมาหลายหลายรางวัล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนัก

view

ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธยมวิทยา ณ วัดท่าคราวน้อย
ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธย...

คณะบุคลากร นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ถวายผ้าป่าของโรงเรียนมัธยมวิทยา ในประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ยกช่อฟ้า ประเพณีเดือนห้าเป็ง วัดท่าคราวน้อย

view

งานวันวิชาการและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560
งานวันวิชาการและเฉลิมฉลอง...

งานวันวิชาการและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนมัธญมวิทยาได้จัดขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคุณนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา มัธยมวิทยาประชาวิทย์ เป็นประฐานในการ...

view