กิจกรรม

งานวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
โครงการหนูน้อยนักธรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง
กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กอนุบาล. ปี 60
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง
เวทีหนูน้อยคนเก่ง
พิธีมอบสายเทควันโด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมเทควันโด
รางวัลการแข่งขันเทควันโด
ประชุมผู้ปกครองและคืนเงินผู้ปกครอง
นักเรียนอนุบาลเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
Big Cleaning Day
สนามเด็กเล่นใหม่
นักเรียนอนุบาลทดลองเล่นสนามฟุตซอล
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เรียนว่ายน้ำกันค่ะ ^^
เรียนเทควันโด
เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2560
ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559
วันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา ปีการศึกษา 2559
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Big cleaning day
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับอนุบาล 3
อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ทำกิจกรรมเสริมทักทักษะ
กิจกรรมสุนทรียภาพอนุบาล
ความสามารถของนักเรียนอนุบาล
นักเรียนระดับอนุบาล ร่มกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน
เยี่ยมนักเรียนที่ป่วย
นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการ
นักเรียนระดับอนุบาล 3 ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์
ตรวจนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับอนุบาลได้รับการตรวจฟันประจำปี
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมหน่วยฝนจ๋า
ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่น ห้องบอลแลนด์ ประจำเดือนสิงหาคม
คณะผู้ตรวจการขอเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กของโรงเรียนมัธยมวิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Big cleaning day
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียนเอกชน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวิชชานารี
กิจกรรมวันไหว้ครูอนุบาล โรงเรียนมัธยมวิทยา 2559
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
สุนทรียภาพระดับอนุบาล
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์อนุบาล
กีฬาลูกรัก ปมว. ครั้งที่ 29
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ