กิจกรรม

วันวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
น้องอนุบาลรับเกียรติบัตร. ด้านการเรียนดี. ด้านความประพฤติดีและด้านจิตอาสา
แข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
การแสดงนิทรรศการโครงงาน. Progect. Approach.
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับอนุบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล : ราชพฤษ์เกมส์
กิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลผลการแข่งขันกีฬาเอกชนระดับปฐมวัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเอกชนระดับปฐมวัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบเลื่อนสายเทควันโด ระดับชั้นอนุบาล 3
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน นักเรียนระดับปฐมวัย ร.ร.เอกชน จ.ลำปาง ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนมัธยมวิทยา
สอบเลื่อนสายเทควันโดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
กิจกรรมเรียนเทควันโดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
การแสดงนิทรรศการสื่อนวัตกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
แข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด Northern Championship กำแพงเพชร ครั้งที่ 4
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมของน้องเนอสเซอรี่
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนอนุบาล
กิจกรรมว่ายน้ำของนักเรียนอนุบาล
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยนักเรียนระดับอนุบาล 3 โรงเรียนมัธยมวิทยา
งานวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
โครงการหนูน้อยนักธรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง
กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กอนุบาล. ปี 60
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง
เวทีหนูน้อยคนเก่ง
พิธีมอบสายเทควันโด
กิจกรรมเทควันโด
รางวัลการแข่งขันเทควันโด
ประชุมผู้ปกครองและคืนเงินผู้ปกครอง
นักเรียนอนุบาลเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
Big Cleaning Day
สนามเด็กเล่นใหม่
นักเรียนอนุบาลทดลองเล่นสนามฟุตซอล
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เรียนเทควันโด
เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2560
ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559
วันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา ปีการศึกษา 2559
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Big cleaning day
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับอนุบาล 3
อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ทำกิจกรรมเสริมทักทักษะ
กิจกรรมสุนทรียภาพอนุบาล
ความสามารถของนักเรียนอนุบาล
นักเรียนระดับอนุบาล ร่มกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน
เยี่ยมนักเรียนที่ป่วย
นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการ
นักเรียนระดับอนุบาล 3 ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์
ตรวจนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับอนุบาลได้รับการตรวจฟันประจำปี
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมหน่วยฝนจ๋า
ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่น ห้องบอลแลนด์ ประจำเดือนสิงหาคม
คณะผู้ตรวจการขอเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กของโรงเรียนมัธยมวิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Big cleaning day
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียนเอกชน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวิชชานารี
กิจกรรมวันไหว้ครูอนุบาล โรงเรียนมัธยมวิทยา 2559
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
สุนทรียภาพระดับอนุบาล
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์อนุบาล
กีฬาลูกรัก ปมว. ครั้งที่ 29
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ