กิจกรรม

ร่วมแข่งขันวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาค ที่จังหวัดพะเยา
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 สพป.ลำปาง เขต1
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระดับเขตพื้นที่ การงานอาชีพ
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่
เข้าร่วม วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏลำปาง
เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8 (วาดภาพ)
เข้าร่วมแข่งขัน IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8 (สิ่งประดิษฐ์ )
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ลำปางเขต1 ปีการศึกษา 2560
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
แสดงความยินดีครูดีเด่นปีการศึกษา2558
ได้รับรางวัลการแข่งขันสร้าง Webpage