ดาวน์โหลดเอกสาร

เป้าหมายการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เอกสารดาวน์โหลด
เป้าหมายการศึกษา
English Teaching Aids Resources for the 1st Semester/ 2018

เอกสารดาวน์โหลด
English Teaching Aids Resource Form for the 1st Semester
basic conversation P.4-6

เอกสารดาวน์โหลด
ConversationsP4-6
basic conversation P.1-3

เอกสารดาวน์โหลด
ConversationsP1-3