กิจกรรม

16 ก.ย. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
29 ส.ค. 61 แข่งขันทักษะภาษาจีนโครงการเปิดบ้านครูจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
27 ส.ค. 61 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
25 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาทดสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT)
5 และ26 ส.ค. 61 ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
26 ม.ค.61 ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือจีน วันวิชาการ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง
24ม.ค.61ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาประเทศจีน โครงการเปิดม่านไม้ไผ่ ครั้งที่ 1
23 ม.ค.61การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา2560
20ม.ค.61นิทรรศการวันการศึกษาเอกชน 2560
25พ.ย.60 ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ปีการศึกษา 2560
8พ.ย.60 ผลการสอบวัดระดับภาษาจีนYCT ปีการศึกษา2560
24ก.ย.60 กิจกรรมเข้าค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน (Chinese Camp)ครั้งที่1 ปีการศึกษา2560
17 ก.ย.60 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
7ก.ย.60รางวัลการแข่งขันภาษาจีน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 ก.ย.60 จิตอาสางานเปิดป้ายศาลาและพิธีทำบุญสุสานจีนพระบาท
19 ส.ค.60 นร.ป.4-ป.6 ทดสอบวัดระดับภาษาจีนYCT
18 ส.ค.60 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน ด้วยPower Point
6 ส.ค.60 รางวัลเพชรยอดมงกุฏภาษาจีน อันดับที่ 6 จาก 2,000 คน ทั่วประเทศ
27 มี.ค. -19 เม.ย 60โครงการเปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559
17 ก.พ. 60 มอบรางวัลนักเรียนที่คะแนนสูงสุดจากการสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน
25 ม.ค. 60 กิจกรรมตรุษจีน งานวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา
23 ม.ค.60การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559
22 ม.ค. 60ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp
14 ก.ย.59 นิทรรศการและพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
11 ก.ย.59 นักเรียนระดับชั้นมัธยมร่วมทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
7 ก.ย.59รางวัลแข่งขันทักษะภาษาจีน งานเปิดบ้านครูจีน ม.ราชภัฎลำปาง
4 ก.ย.59 รางวัลผ่านเกณฑ์เพชรยอดมงกุฎภาษาจีน ครั้งที่ 13
4 ก.ย. 59 รางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน ครั้งที่ 13 (นานาชาติ)
15ส.ค.-8ก.ย. การติวเข้มเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSK
20 ส.ค. 59นักเรียน ป.4-ป.6 เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT)
18 ส.ค. 59การสอบสัมภาษณ์เพื่อแข่งขันชิงทุนทัศนศึกษาประเทศจีน
18 ก.ค. 59 มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 การขับร้องเพลงจีนประกอบจินตลีลา ชุด 手掌心
07 ก.ค. 59สถาบัน Chinese Study Abroad Center แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนให้กับ นร.ชั้น ม.6
9 ก.พ. 59ร่วมแสดงงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเทศบาลนครลำปาง
8 ก.พ.59 งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เซนทรัลพลาซ่าลำปาง
7 ก.พ. 59 ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจากการฟังเรื่องเล่าภาษาจีน
4 ก.พ. 59 งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการภาษาจีน
2 ก.พ. 59 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
28 ม.ค.59 ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน วันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
26 ธ.ค. 58ร่วมแสดงงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมเตี้ยเอีย นครลำปาง