ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษาจีน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1- ม.3 ด.ญ.ปิยฉัตร เครือคำมูล และ ด.ญ.กุลญาณัฐ วงค์หอม งานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 27 สิงหาคม 2561 hzkb8D.jpg

รับสมัครครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา

โรงเรียนมัธยมวิทยา รับสมัครครูผู้สอนชาวจีน เพศหญิง สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 hzkmqv.jpg

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครครูจีน 1 อัตรา
Facebook Fanpage : MTS Chinese Club

MTS Chinese Club คลับของคนรักภาษาจีน ติดตามข่าวสารข้อมูล การดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง และสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ คลิกลิงค์ https://bit.ly/2QiT8MH หรือ พิมพ์ MTS Chinese Club hz3dIS.png

เอกสารดาวน์โหลด
MTS Chinese Club

ภาพกิจกรรม