ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิลปศึกษา

สรุปผลการแข่งขัน งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 “101 ปี การศึกษาเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เอกสารดาวน์โหลด
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารดาวน์โหลด
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน สพป เขต1
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
สรุปผลกิจกรรมแข-งขัน สพม
49753125_755372734838749_937022926090141696_n
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวิทยาขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 (ลำปาง,ลำพูน) ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม