ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิลปศึกษา

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวิทยาขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 (ลำปาง,ลำพูน) ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม