กิจกรรม

เข้าค่ายสังคม
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
แข่งขันทักษะวิชาการ
สวดบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
แข่งขันทำนองสรภัญญะ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษาที่ศาลจังหวัดลำปาง
หัวหน้าหมวดสาระสังคมฯ แสดงความยินดีกับครูดีเด่น
กองพันนศท.มัธยมวิทยา แสดงความยินดี
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
สุขสันต์วันเด็ก
แสดงความยินดีกับนักเรียนตอบปัญหาสังคม
เทิดพระเกียรติองค์มหาราชา
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
สานฝัน สู่เนติ
เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เทิดพระเกียรติองค์มหาราชินี 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
แสดงความยินดีกับนักเรียนตอบปัญหาสังคม