ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผลมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ “มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ น้อมรำลึกพระบรมครูแห่งแผ่นดิน” โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ รำลึกพระบรมครูแห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมัธยมวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง

เอกสารดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔