ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรคณิตศาสตร์

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เวกเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด
PAT1 - เวกเตอร์
ANET - ENT - เวกเตอร์
แบบฝึกหัดเรื่องตรีโกณมิติ ม.5

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฝึกหัดเรื่องตรีโกณมิติ ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดเรื่องตรีโกณมิติ ชุดที่ 2
ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้น

เอกสารดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

เอกสารดาวน์โหลด
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ข้อสอบ PAT1

เอกสารดาวน์โหลด
มีนา 2552
กรกฏาคม 2552
ตุลาคม 2552