ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อสอบ TDET ประจำปี 2557 - 2560

ข้อสอบโครงการอัจฉริยะภาททางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย ปี 2555 - 2559

ข้อสอบ ONET วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบ ONET วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบ ONET วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558