ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

สืบเนื่องจากงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล 2 รายการได้แก่ 1.เครื่องบินพลังงานยาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 2.เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับประถมศึกษา

แข่งเครื่องบิน - เครื่องร่อน

ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบิน - เครื่องร่อน ณ โรงเรียนอรุโณทัย จ.ลำปาง โดยมีครูปภัสพันธ์ เอกบุตร และครูศักรินทร์ หมูเทพ เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางสาววิชุดา ก๋าบุญเรือง (ครูเอีย) 2.นางสาววนิดา จำปาวาด (ครูเจน) ในโอกาสนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรวมทั้งนักศึกษาที่ได้ให้ความไว้วางใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านต่างๆ ในการมาฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้...

หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม