ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่

สืบเนื่องจากนักเรียน โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เป็นตัวแทนจากลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  ในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนของเราได้รับรางวัลดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ สมาคมโรงเรียนเอกชน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปาง  ผลการแข่งขันดังนี้

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวิทยา ขอต้อนรับ นางสาวมณฑกานต์ บุญถึง  นักศึกษาคณะวิทยาลัยการศึกษา สาขาเคมี  มหาวิทยาลัยพะเยา  ในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจะทำการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นม.4 และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5/1

เนื่องในวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ในโอกาสนี้ทางกลุ่มสาระฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฏาภรณ์ เปี้ยสุยะ  นายประมนัส  ดวงจันทร์  และนางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

สืบเนื่องจากงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล 2 รายการได้แก่ 1.เครื่องบินพลังงานยาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 2.เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับประถมศึกษา

แข่งเครื่องบิน - เครื่องร่อน

ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบิน - เครื่องร่อน ณ โรงเรียนอรุโณทัย จ.ลำปาง โดยมีครูปภัสพันธ์ เอกบุตร และครูศักรินทร์ หมูเทพ เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม

ภาพกิจกรรม