ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวิทยา ขอต้อนรับ นางสาวมณฑกานต์ บุญถึง  นักศึกษาคณะวิทยาลัยการศึกษา สาขาเคมี  มหาวิทยาลัยพะเยา  ในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจะทำการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นม.4 และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5/1

เนื่องในวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ในโอกาสนี้ทางกลุ่มสาระฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฏาภรณ์ เปี้ยสุยะ  นายประมนัส  ดวงจันทร์  และนางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

สืบเนื่องจากงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล 2 รายการได้แก่ 1.เครื่องบินพลังงานยาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 2.เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับประถมศึกษา

แข่งเครื่องบิน - เครื่องร่อน

ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบิน - เครื่องร่อน ณ โรงเรียนอรุโณทัย จ.ลำปาง โดยมีครูปภัสพันธ์ เอกบุตร และครูศักรินทร์ หมูเทพ เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางสาววิชุดา ก๋าบุญเรือง (ครูเอีย) 2.นางสาววนิดา จำปาวาด (ครูเจน) ในโอกาสนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรวมทั้งนักศึกษาที่ได้ให้ความไว้วางใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านต่างๆ ในการมาฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้...

หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม