เพลง


เพลงประจำโรงเรียน

จังหวะมาร์ชคำร้อง/ ทำนอง ประทีป มณฑาทอง

       โรงเรียนมัธยมลำปาง เป็นแหล่งชี้ทางให้เยาวชนประพฤติตนดี

 การเรียนศึกษา กีฬา เรียน เล่นเต็มที่ เกียรติมีชื่อก้องไปไกล

 คุณครูเฝ้ากวดขันหมั่นอบรมวิชาให้ศิษย์นำพาการเรียนกีฬาทำดีพร้อมใจ

ศิษย์เก่าก่อนนั้นมากคน งานก้าวหน้าไกลภูมิใจกลับมาสดุดี

      เรารุ่นปัจจุบัน ทุกชั้นเรียนเพียรศึกษาจงมุมานะกันทั่วถ้วนมวลน้องพี่

เพียรเรียนไว้เพื่อใช้ในวันข้างหน้ามีนำชีวด้วยการศึกษาพาสุขใจ

โรงเรียนมัธยมวิทยาชวนเชิญสร้างความเจริญในนครลำปางรุ่งเรืองวิไล

พวกเรานักเรียนจะประพฤติดีต่อไปด้วยใจศิษย์มัธยมวิทยา